anthony gayton, anatomy 1

Anatomy No.1, 2009

digital pigment print on paper 71 x 100cm